Een nieuw kennisplatform

Het is een tijdje stil geweest op deze website. Toch is achter men achter de schermen druk in de weer: Het onderzoeksteam Institutions for Collective Action druk bezig is met het opzetten van een nieuw online kennisplatform. Dit platform, ook CollectieveKracht genaamd, zal een upgrade van dit online domein zijn. Kennisuitwisseling onder collectieven zal centraal staan, en ook zal er aandacht zijn voor externe partijen die van invloed zijn op de werkzaamheden van deze collectieven.

Het platform staat gepland om tegen het eind van dit jaar, 2021, online te komen. Wanneer het zover is zal hierover gecommuniceerd worden via deze website en via andere social media kanalen. Stay tuned!