Kennisnetwerk Burgerbetrokkenheid Schiedam

04-04-2022
0 reacties

Binnen het kennisnetwerk worden ervaringen, kennis en goede praktijkvoorbeelden uitgewisseld over belangrijke onderwerpen die spelen op het terrein van de woon-, werk- en leefomgeving in Schiedam.

Voorbeelden van de expertise waar het kennisnetwerk mee bezig is of aan de slag gaat: de energietransitie, de kwaliteit van de (groene) leefomgeving in verschillende wijken in Schiedam, de bereikbaarheid in en van Schiedam, betaalbare woningen voor verschillende groepen Schiedammers, bestrijding van de vereenzaming en andere ontwikkelingen in het sociale domein.

Afbeeldingen

Multifunctioneel

Op de kaart

Een momentje...
Cookie-instellingen