Transitie Lier

18-06-2024
0 reacties

Transitie Lier is een burgerbeweging die wil samen wil werken aan initiatieven voor lokale veerkracht en een sociale, duurzame toekomst.

‚ÄčTransitie Lier is een burgerbeweging die bewust zoekt naar intelligente en aarde sparende oplossingen in onze manier van leven. Wij streven streven naar "samen"-redzaamheid en willen lokale initiatieven stimuleren om de lokale veerkracht te herstellen : duurzaamheid, ecologisch verantwoord handelen, sociale verbinding herstellen, staan hierin centraal. Transitie Lier is een open en warme groep waar iedereen die positief en verbindend wil werken, welkom is.


Duurzame energie in eigen handen
We weten intussen dat we van fossiele brandstoffen af moeten en een versnelling moeten maken naar hernieuwbare energie. Dat kan door individuele ingrepen, veel burgers hebben al zonnepanelen of groenestroomcontracten. Maar de echte versnelling naar voldoende en betaalbare duurzame energie voor iedereen, kunnen we samen maken. Wij zoeken dan ook graag hoe we dit kunnen aanpakken in Lier en omgeving. Hoe we zelf projecten kunnen in gang zetten, maar ook met burgercoöperaties uit de omgeving kunnen samenwerken en hen helpen groeien.

Stromend Lier
De waterproblematiek ten gevolge van de klimaatopwarming wordt steeds zichtbaarder in ons dagelijkse leven. Droogte door te weinig neerslag of wateroverlast door hevige regenbuien. De meer extreme weersomstandigheden gaan ons steeds meer parten spelen. Met ons project 'Stromend Lier' willen we de verschillende facetten van de waterproblematiek onder de aandacht brengen. Meer nog willen wij graag samen met u nadenken over mogelijke oplossingen en verbeteringen op lokaal vlak, in onze achtertuin de stad Lier. Samen werken we aan een duurzame toekomst voor een leefbare stad!

En bij Op Wielekes Lier kun je zowel kinderfietsen met trappers als loopfietsen ontlenen.

Afbeeldingen

Multifunctioneel

Op de kaart

Een momentje...
Cookie-instellingen