Deelnemers - Ecodorp Boekel [VOORBEELD]

Type
Vereniging
Locatie

Boekel
Aandachtsregio
Brabant

Aandachtsgebied

Voedingsketen, Welzijn, Wonen, Energie
Ledenaantal
10-25
Beschrijving
Een idee van aanvankelijk twee mensen over gemeenschappelijk en duurzaam wonen is na jaren van ontwerpen, bespreken, onderhandelen geconcretiseerd in een plan dat gedragen wordt door een community van 30 mensen. Vergunningen zijn geregeld, financiering is bijna rond en de bouw is inmiddels begonnen. Ecodorp Boekel speelt veel anderen tot de verbeelding en vervult een voorbeeldfunctie. Van heinde en verre komen groepen mensen met vragen over het hoe en wat. Het hele proces van idee tot realisatie van de 36 woningen is uitvoerig beschreven inclusief alle hobbels in de sfeer van vergunningen en financiering. Het gaat niet over woonvoorzieningen als zodanig maar over een hoger doel gebaseerd op specifieke kernwaarden en uitgangspunten die door de deelnemers gedeeld worden. Het hogere doel is oplossingen aandragen voor alle duurzame werelddoelen (SDG’s sustainable development goals) in samenwerking met de omgeving. Het is een totaalconcept van een sociale en ecologische woongemeenschap waarbij het collectief van leden de exploitant en eigenaar van grond en gebouwen is. Zo zal het voedselbos en de voedseltuin die door de ecodorpers onderhouden wordt, over enkele jaren kunnen voorzien in 60% van de voedselbehoefte van de 36 huishoudens. Later wordt daar nog een duurzame viskwekerij aan toegevoegd. Het concept daarvan is besproken met Greenpeace, dat dit initiatef mede ziet als een oplossing voor het probleem van overbevissing. Ecodorp Boekel gaat alle kennis en ervaring delen in de online Global Goals Community, die nu in ontwikkeling is. De Global Goals Community heeft als doel mensen en middelen bij elkaar te brengen om de Sustainable Development Goals te behalen met lokale, kleinschalige, open source bottom up oplossingen.