Deelnemers - Heideboerderij [VOORBEELD]

Type
Koepelorganisatie (stichting)
Locatie

Ellecom

Aandachtsregio
Nederland

Aandachtsgebied
Landschapsbeheer
Ledenaantal
n.v.t.
Beschrijving
Stichting Heideboerderij Nederland is een landelijke stichting die zich als doel stelt om een nationale vereniging van lokale Heideboerderijen op te richten ten behoeve van belangenbehartiging en kennisuitwisseling. Die lokale Heideboerderijen worden als coöperatieve onderneming opgezet. Inmiddels is in oprichting de Coöperatie Heideboeren Veluwezoom; daarnaast wordt gewerkt aan een heideboerderij in de Brabantse Kempen, de Biesbosch en Salland. Het gaat steeds over boeren die in samenspraak met terrein beherende instanties als Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer en landgoederen het oude concept van een heidelandbouwsysteem willen herintroduceren: (heide, akkers, hooiland, schaapskudde). Het doel is het combineren van ecologische (landschappelijke en cultuurhistorische), economische (producten en diensten) en maatschappelijke waarden (educatie, verbinding).  In feite gaat het bij de Heideboerderij hier over een eigentijdse invulling van het historische concept van common, gemeynt of marke. Inspiratie komt van onder meer de Lüneburger Heide in Duitsland. Een kleine groep van enthousiaste mensen heeft via experts en onderzoekers gewerkt kennis verzameld en ontwikkeld om de werking van de heideboerderij wetenschappelijk en praktisch te onderbouwen. Die wijsheid wordt gedeeld met belangstellende boeren en instanties. De uiteindelijke realisatie vraag veel tijd en overredingskracht van een paar tot nu onbezoldigde bestuurders. Zij gaan uit van wat ze noemen een ‘coalition of the willing’.  Ze spreken liever niet van leden maar van deelnemers.