Het Kennisplatform CollectieveKracht brengt een onderlinge uitwisseling van kennis en ervaringen tot stand die collectieven helpt en ondersteunt om uit te groeien tot dynamische en veerkrachtige organisaties. Het Kennisplatform CollectieveKracht verbindt collectieven uit diverse sectoren én in verschillende fasen van ontwikkeling. Het stimuleert en faciliteert kennisuitwisseling en draagt bij aan kennisverdieping, waarbij de kennisbehoefte van de collectieven leidend is.

Het KennisPlatform CollectieveKracht is gebaseerd op de samenwerking tussen het Onderzoeksteam Institutions for Collective Action onder de wetenschappelijke leiding van prof. Tine De Moor en een brede basis van burgercollectieven uit een breed scala van sectoren.

Succesvolle burgercollectieven worden regelmatig ‘overvraagd’ door onderzoekers en pers naar hun succesfactoren. Er is echter geen sprake van één one size fits all-oplossing. Uniek aan het KennisPlatform CollectieveKracht is de mogelijkheid voor collectieven om specifieke vraagstukken direct te adresseren aan drie ‘Expert-labs’, netwerken van respectievelijk wetenschappers en vertegenwoordigers van financiële instellingen en overheden.

 


Interview Tine De Moor, 'Ons Gemeengoed'

VPRO Tegenlicht, NPO2, 1 april 2018