Project Support

Onderzoeksteam Institutions for Collective Action

Het kennisplatform CollectieveKracht wordt onderhouden door het onderzoeksteam Institutions for Collective Action. Ons team doet onderzoek naar factoren in het ontstaan, de ontwikkeling en de rol van instituties voor collectieve actie. Op basis van multidisciplinair onderzoek naar zowel historische als hedendaagse instituties voor collectieve actie (zoals burgercollectieven)  onderzoeken we vooral welke interne en externe factoren invloed hebben op de toekomstbestendigheid (resilience) van dergelijke instituties.

Universiteit Utrecht
Het onderzoeksteam Institutions for Collective Action is tot 1 september 2020 verbonden aan de onderzoeksgroep Economische en sociale geschiedenis aan de Universiteit Utrecht. Deze onderzoeksgroep zoekt naar antwoorden op vragen rond het ontstaan, ontwikkelen, en verklaren van sociaal-economische historische ontwikkelingen door interdisciplinair onderzoek naar verschillende indicatoren van ontwikkeling van economie en welzijn waaronder instituties zoals burgercollectieven, markegenootschappen en gildende wereldmarkt, geografische aspecten, cultuur en religie.
Rotterdam School of Management, EUR

Vanaf 1 september 2020 zal het onderzoeksteam Institutions for Collective Action verbonden zijn aan de Rotterdam School of Management (RSM) van de Erasmus Universiteit Rotterdam. RSM richt zich primair op het opleiden van studenten tot vooraanstaande, toekomstgerichte denkers en doeners op het gebied van een duurzame toekomst met een kritische, creatieve, zorgzame, en samenwerkingsgerichte instelling. RSM heeft zich daarbij de 17 Sustainable Development Goals van de VN als framework gesteld.

DuurzaamDoor programma RVO

Het kennisplatform CollectieveKracht wordt mede mogelijk gemaakt door financiële ondersteuning vanuit het Kennisprogramma DuurzaamDoor van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), dat tot doel heeft het bereiken van een groene, duurzame economie door kennis te ontwikkelen en verspreiden, door betrokkenheid en bewustwording te vergroten en door samenwerking te bevorderen. Samenwerking van partijen, die nu nog afzonderlijk opereren, maakt immers dat kennis en leerervaringen beter benut worden. Daarbij richt DuurzaamDoor zich op vijf inhoudelijke thema's, namelijk: Biodiversiteit, Circulaire economie, Energie, Voedsel, en Water.

Stichting DOEN

Het kennisplatform CollectieveKracht wordt mede mogelijk gemaakt door financiële ondersteuning door de Stichting DOEN. Stichting DOEN ondersteunt mensen die risico’s durven nemen om hun baanbrekende ideeën tot leven te brengen en daarmee anderen inspireren. DOEN zet zich de komende jaren in voor het versnellen van transities naar een circulaire economie waarin het gemeenschappelijke voorop staat, waar iedereen kan meedoen en waar ruimte is voor radicale verbeelders die een nieuwe blik op de wereld tonen. Door het groter, sterker en zichtbaarder maken van pioniers die zich hiervoor inzetten.