Vrije Volkshuisvesting

30-06-2023
0 reacties

Vrije Volkshuisvesting vormt een gemeenschap van starters, senioren en andere mensen met een middeninkomen die onze eigen woningnood willen oplossen. We gaan samen woningen neerzetten, snel, voor ons geschikt en betaalbaar.

Vrije Volkshuisvesting is een burgerinitiatief dat werkt aan een blijvende oplossing voor het woningtekort.Hierbij richten we ons specifiek op twee doelgroepen. Jongeren, die ondanks een goede opleiding en een gemiddeld inkomen niet onder dak komen, en senioren, die willen verhuizen naar een kleinere woning met zorgmogelijkheden.  Jongeren en starters zijn onmisbaar in de gemeenschap omdat het een sociaal, cultureel en economisch actieve groep is die bijdraagt aan levendige, sociale wijken en het economisch draagvlak van een gemeente.

Tot nu toe zijn zowel de sociale volkshuisvesting als de vrije markt er niet voldoende in geslaagd om deze groepen een passende woning te bieden. Wij werken daarom aan een derde weg: Vrije Volkshuisvesting. Ons uitgangspunt is dat woningzoekenden zelf voor hun woning zorgen, zoals op de vrije markt. Tegelijkertijd delen we de visie van de sociale volkshuisvesting dat woningen geen handelswaar zijn.

Afbeeldingen

Wonen

Op de kaart

Een momentje...

0  reacties

Cookie-instellingen