Veelgestelde vragen

In de onderstaande FAQ vind je antwoorden op veelvoorkomende vragen over CollectieveKracht. 

Staat je antwoord er niet bij? 

Neem contact met ons op

 

 

 

Een burgercollectief is een groep burgers die samenwerken om een gemeenschappelijk doel te realiseren, die daarvoor collectief middelen verzamelen en die een democratische organisatie opzetten voor de langere duur om die collectieve middelen te beheren en te verdelen. 

CollectieveKracht is er in de eerste plaats voor vertegenwoordigers van burgercollectieven. De verschillende partnerlabs bieden daarnaast een plek voor wetenschappers, (lokale) overheden, netwerkorganisaties en financiële instellingen om kennis en informatie uit te wisselen. 

Op CollectieveKracht kan je als vertegenwoordiger van een burgercollectief in contact komen met andere collectieven, (lokale) overheden, wetenschappers, financiers én netwerkorganisaties. Ook vind je een aantal tools die direct ter beschikking staan van jouw collectief. Denk bijvoorbeeld aan de zelfscan, relevante praktijkvoorbeelden, praktisch vertaalde wetenschappelijke inzichten, en verschillende fora. 

AANMELDEN

CollectieveKracht is opgezet door de onderzoeksgroep Social Enterprise and Institutions for Collective Action, verbonden aan de Rotterdam School of Management, Erasmus Universiteit. De rol van de onderzoeksgroep blijft die van onafhankelijke, wetenschappelijke onderzoeksgroep die haar bijdrage aan het platform als een maatschappelijke verantwoordelijkheid ziet. Haar taken zijn onder meer het betrekken van collectieven en andere partijen om mee te doen, het structureren, toegankelijk maken en beheren van kennis en informatie, en het aanbieden van specifieke kennisinstrumenten. Het team stelt zich graag aan u voor!

CollectieveKracht is een krachtig, functioneel en onpartijdig kennisplatform dat de ontwikkeling en de veerkracht van burgercollectieven ondersteunt met zowel het stimuleren van kennisuitwisseling tussen verschillende partijen als het actief aandragen van wetenschappelijke kennis, ‘vertaald’ naar de dagelijkse praktijk van burgercollectieven. 

Op CollectieveKracht staan de kennisbehoeften van burgercollectieven centraal: de uitdagingen waar zij tegenaan lopen zijn leidend voor de inhoud. Het platform fungeert als brug tussen collectieven onderling (binnen sectoren én over de grenzen van sectoren heen) en tussen collectieven enerzijds en overheden, wetenschap en financiële partijen anderzijds.

 • Inzicht krijgen in het functioneren van jouw eigen collectief aan de hand van een wetenschappelijk onderbouwde zelfscan. 
 • Gebruik van wetenschappelijke tools voor verder onderzoek binnen jouw collectief.
 • Toegang tot de volledige kennisbank. 
 • Nieuwe discussies starten in de thematische discussiegroepen. 
 • Reageren op bestaande discussies. 
 • De mogelijkheid om (onderzoeks)vragen voor te leggen aan onze partners van het Financelab, Sciencelab, Overheidslab en Netwerklab

Voor we een profiel voor jouw burgercollectief aanmaken vragen we je eerst een zelfscan over jouw burgercollectief in te vullen. Op basis van de verzamelde gegevens maken de platformbeheerders binnen twee werkdagen een unieke pagina aan voor jouw collectief. Hier hoef je niks voor te doen. De pagina is hier terug te vinden. Zodra het collectief een eigen pagina op CollectieveKracht heeft, kun je een persoonlijk profiel aanmaken. Hiervoor hoef je de zelfscan niet opnieuw in te vullen.

De zelfscan is een wetenschappelijk onderbouwde vragenlijst waarmee je als burgercollectief zicht krijgt op de huidige situatie en de daarbij horende uitdagingen voor de toekomst. Zo vergroot je zelfstandig het inzicht in de dynamiek en veerkracht van jouw eigen collectief. Bovendien krijg je preciezer in kaart op welk vlak extra kennis of informatie gewenst is via andere collectieven of vanuit overheid, wetenschap of financiële instellingen.

Om twee redenen: ten eerste kunnen we op basis van de kenmerken van jouw burgercollectief gerichter informatie koppelen aan jouw profiel. Wanneer we meer weten over de werking van je organisatie, dan wordt dit makkelijker. Het wordt ook makkelijker om jouw organisatie vooruit te helpen als we veel bijdragen en informatie ontvangen van alle betrokken partijen. Ons platform werkt daarom op basis van wederkerigheid.

Wederkerigheid – het idee dat je geeft om iets terug te krijgen – vormt de basis onder veel burgercollectieven. Ook het kennisplatform CollectieveKracht steunt voor een belangrijk deel op dit principe. Dit betekent dat het leveren van input door burgercollectieven hand in hand gaat met het halen van informatie voor eigen gebruik. De aanlevering van data vanuit collectieven is belangrijk om vanuit de wetenschap nuttige analyses en conclusies terug te leveren om ze uiteindelijk goed te kunnen ondersteunen in hun ontwikkeling. Hoe meer burgercollectieven data aanleveren hoe beter onderbouwd en representatief de wetenschappelijke inzichten zullen zijn. Daarom vragen we je om als onderdeel van de registratie op het platform een zelfscan in te vullen over jouw burgercollectief. Het invullen van de zelfscan kost je tussen 10 en 15 minuten. Wat krijg je als burgercollectief hiervoor direct terug? 

 • Toegang tot alle onderdelen van CollectieveKracht.
 • Een document met (bewerkte) antwoorden retour waarmee je zicht krijgt op belangrijke eigenschappen en uitdagingen.
 • Toegang tot kennis en informatie die via CollectieveKracht beschikbaar komt op basis van de verzamelde gegevens van alle zelfscans.

Deelname aan CollectieveKracht is en blijft gratis voor burgercollectieven. Wel verwachten we dat je actief bijdraagt: door kennis en ervaringen uit te wisselen met andere burgercollectieven en door af en toe mee te doen aan wetenschappelijk onderzoek. Alleen zo helpen we elkaar - en uiteindelijk dus ook je eigen burgercollectief - verder.

CollectieveKracht is een niet-commercieel platform. We verkopen je gegevens dus niet aan derden en zullen je geen commerciële aanbiedingen doen. Wel kunnen we (vrijblijvend) bepaalde informatie of tools van ons platform aanbevelen, die van toepassing zijn op de specifieke situatie van jouw burgercollectief. Ook kunnen de gegevens over het burgercollectief gebruikt worden voor wetenschappelijk onderzoek. Dit gebeurt gepseudonimiseerd en is dus niet tot jou of je burgercollectief te herleiden. Lees voor meer informatie onze Privacyverklaring.

Ook van de financiers, wetenschappers, ambtenaren en netwerkorganisaties die zich bij ons aansluiten verwachten wij wederkerigheid. Wij weren daarom (commerciële) partijen die CollectieveKracht als een platform zien om met potentiële klanten in contact te komen. Denk jij vanuit je positie een wezenlijke bijdrage te kunnen leveren aan het bevorderen van de veerkracht van burgercollectieven? Dan nodigen we je uit om contact met ons op te nemen via onderstaande button. 

CONTACT

CollectieveKracht brengt ervaringsgebaseerde kennis samen met wetenschappelijke kennis. Wat zijn de drie belangrijkste kenmerken van wetenschappelijke kennis?

 1. Het streven naar toetsbare theoretische kennis over de werkelijkheid.  
 2. De zorgvuldige verzameling en verwerking van gegevens.
 3. Voldoen aan de spelregels van de academische gemeenschap, zoals onafhankelijk, reproduceerbaar, transparant en peer reviewed (anoniem beoordeeld door vakgenoten).

De wijze waarop deze kennis verworven wordt varieert sterk met de gevolgde methode van onderzoek en met de mate waarin wetenschappers en burgers samenwerken. 

Wil je meer leren over wetenschappelijke kennis? In onderstaand document vind je informatie over de kenmerken, onderzoeksmethoden en een uitleg van citizen science.

Wetenschappelijke kennis uitgelegd

Burgercollectieven uit Vlaanderen zijn welkom en kunnen zich inschrijven. Een deel van het platform is voor hen bruikbaar. De labs rond overheid en financien zijn echter niet gericht op de Vlaamse situatie en dus niet bruikbaar. 

Dat hangt er van af. Veel burgercollectieven functioneren als een bedrijf, bijvoorbeeld een cooperatie of een sociale onderneming. CollectieveKracht is ook voor hen bedoeld. Dat geldt niet voor bedrijven waarbij het streven naar winst en het verdelen daarvan onder aandeelhouders centraal staan.   

Cookie-instellingen