Het is een tijdje stil geweest op deze website. Toch is achter men achter de schermen druk in de weer: Het onderzoeksteam Institutions for Collective Action druk bezig is met het opzetten van een nieuw online kennisplatform. Dit platform, ook CollectieveKracht genaamd, zal een upgrade van dit online domein zijn. Kennisuitwisseling onder collectieven zal centraal staan, en ook zal er aandacht zijn voor externe partijen die van invloed zijn op de werkzaamheden van deze collectieven.

Het platform staat gepland om tegen het eind van dit jaar, 2021, online te komen. Wanneer het zover is zal hierover gecommuniceerd worden via deze website en via andere social media kanalen. Stay tuned!

Het onderzoeksteam Institutions for Collective Action, onder leiding van prof. dr. Tine De Moor, is bezig met de ontwikkeling van KennisPlatform CollectieveKracht: een zelf-organiserend platform voor burgercollectieven, wetenschappers, en praktijkexperts.

Waarom een nieuw platform?

Het Kennisplatform CollectieveKracht heeft als primair doel het uitwisselen en delen van informatie en kennis tussen burgercollectieven uit alle sectoren onderling, maar ook tussen deze collectieven en wetenschappers en experts vanuit financiële en overheidsinstellingen, waarbij de kennisbehoefte van de collectieven leidend is.

Lees meer…

Veerkracht van burgercollectieven

Het KennisPlatform CollectieveKracht is (mede) gebaseerd op het Instituties voor Collectieve Actie (ICA)-model dat binnen het Onderzoeksteam Institutions for Collective Action is ontwikkeld. Dit model is een hulpmiddel in het onderzoek naar en verklaren van de dynamiek en veerkracht van instituties voor collectieve actie, zoals de burgercollectieven. 

Deelnemers Platform

Deelnemers aan het platform zijn afkomstig uit een breed scala van burgercollectieven op diverse aandachtsgebieden. Daarnaast nemen ook wetenschappers en vertegenwoordigers van financiële instellingen en overheden deel. Deelnemende collectieven hebben hun eigen vragen en behoeften kenbaar gemaakt en voorgelegd.

Lees meer…