Update september 2021

Rotterdam School of Management bouwt momenteel volop aan het kennisplatform CollectieveKracht, samen met platformontwikkelaar METT!

Het nieuwe platform is een uitgebreide en doorontwikkelde versie van het platform die je tot nu toe hebt gezien. De planning is om het halverwege januari te lanceren. We berichten hierover via deze website en via onze andere social media-kanalen.

Wat komt er op het CollectieveKracht-platform?

Naast een aantal algemene functionaliteiten – denk bijvoorbeeld aan een uitgebreide kennisbank, en allerlei interactiemogelijkheden – werken wij aan de invulling van zogeheten labs die elk een bijzondere functie vervullen op het platform.

In het Science lab versterken we de relatie tussen burgercollectieven en wetenschappers door rechtstreekse onderlinge kennisuitwisseling. Wetenschappelijke inzichten worden praktisch vertaald naar de alledaagse praktijk. In het Science lab brengen wetenschappers met een heel diverse achtergrond hun inzichten bij elkaar en kunnen collectieven ook hun onderzoeksvragen aan hen voorleggen.

In het Finance lab krijgen collectieven handvaten om hun uitdagingen op het gebied van financiering te ondersteunen. Het lab reikt praktische instrumenten aan en biedt de mogelijkheid om kennis te delen. Ook kunnen collectieven hun vragen voorleggen aan een geselecteerde groep experts.

Het Government lab faciliteert de samenwerking tussen burgercollectieven en overheden. Hier delen belanghebbenden hun ervaringen en good practices. Collectieven zoeken er samenwerking met verschillende overheden en stellen hun vragen over wet- en regelgeving aan goed geïnformeerde ambtenaren.

In het Network lab brengen we verschillende netwerk- en koepelorganisaties bij elkaar. Dit creëert nieuwe synergiën tussen sectoren en versnelt de herkenning bij burgercollectieven van de gedeelde agenda. Zo zorgen we voor een optimale onderlinge benutting van expertises.

Naast de verschillende lab-omgevingen biedt het platform ook een nieuw instrument: de zelfscan. Collectieven kunnen de zelfscan gebruiken als een interactief instrument waarmee ze op basis van de laatste wetenschappelijke inzichten zicht krijgen op hun huidige situatie en de daarbij horende uitdagingen voor de toekomst. De zelfscan zal ook ingezet worden om toegang te verkrijgen tot het platform als burgercollectief.  

Om het platform zoveel mogelijk op de wensen van de collectieven te laten aansluiten is een testfase belangrijk. Daarom gaan wij in de eerste twee weken van november samen met een groepje burgercollectieven het platform uitgebreid testen. Ben jij lid van een collectief en wil je ook meedoen? Of ken je andere geïnteresseerden? Stuur dan een mailtje naar collectievekracht@rsm.nl. 

Zie je mogelijkheden voor samenwerking of heb je suggesties of vragen over de labs en het platform, neem dan gerust contact met ons op via het emailadres collectievekracht@rsm.nl.

Voor meer informatie over het werk van ons onderzoeksteam kunt u een kijkje nemen op onze algemene website: http://www.collective-action.info.    

Stay tuned!

Het onderzoeksteam Institutions for Collective Action, onder leiding van prof. dr. Tine De Moor, is bezig met de ontwikkeling van KennisPlatform CollectieveKracht: een zelf-organiserend platform voor burgercollectieven, wetenschappers, en praktijkexperts.

Waarom een nieuw platform?

Het Kennisplatform CollectieveKracht heeft als primair doel het uitwisselen en delen van informatie en kennis tussen burgercollectieven uit alle sectoren onderling, maar ook tussen deze collectieven en wetenschappers en experts vanuit financiële en overheidsinstellingen, waarbij de kennisbehoefte van de collectieven leidend is.

Lees meer…

Veerkracht van burgercollectieven

Het KennisPlatform CollectieveKracht is (mede) gebaseerd op het Instituties voor Collectieve Actie (ICA)-model dat binnen het Onderzoeksteam Institutions for Collective Action is ontwikkeld. Dit model is een hulpmiddel in het onderzoek naar en verklaren van de dynamiek en veerkracht van instituties voor collectieve actie, zoals de burgercollectieven. 

Deelnemers Platform

Deelnemers aan het platform zijn afkomstig uit een breed scala van burgercollectieven op diverse aandachtsgebieden. Daarnaast nemen ook wetenschappers en vertegenwoordigers van financiële instellingen en overheden deel. Deelnemende collectieven hebben hun eigen vragen en behoeften kenbaar gemaakt en voorgelegd.

Lees meer…