Update zomer 2021

CollectieveKracht is volop in ontwikkeling! Het onderzoeksteam Institutions for Collective Action is op dit moment druk bezig met het opzetten van een nieuw online kennisplatform. Dit platform, ook CollectieveKracht genaamd, zal een upgrade van dit online domein zijn. Kennisuitwisseling onder collectieven zal centraal staan, en ook zal er aandacht zijn voor externe partijen die van invloed zijn op de werkzaamheden van deze collectieven.

Het platform staat gepland om tegen het eind van dit jaar, 2021, online te komen. Wanneer het zover is zal hierover gecommuniceerd worden via deze website en via andere social media kanalen. Toch willen we graag een korte update geven van de afgelopen maanden. Enkele hoogtepunten:

  • In januari heeft een meeting plaatsgevonden met verscheidene netwerkorganisaties uit het veld van collectieve actie. Hier zijn we met elkaar het gesprek aan gegaan over mogelijke manieren om de burgercollectieven beter te ondersteunen. De input van de meeting is meegenomen in de plannen voor het platform.
  • In april hebben wij een soorgelijke meeting gehad met een twintigtal afgevaardigden van overheidsorganisaties. Hierin hebben wij de uitdagingen die uit ons onderzoek naar voren kwamen rondom overheidsrelaties gepresenteerd. Hieropvolgend is er gesproken over de herkenbaarheid van deze uitdagingen. 
  • Na deze meeting in april hebben wij verdieping gezocht in de opgedane inzichten met interviews met een aantal overheidsafgevaardigden. Deze interviews hebben ons geholpen om het onderzoeksveld beter te begrijpen, om onze inzichten en bevindingen uit het onderzoek aan te vullen, en om nieuwe inzichten op te doen. De interviews dienen tevens als inspiratiebron voor content op het kennisplatform.

 

Ook na de zomer staan een aantal bijeenkomsten voor de  verschillende (potentiële) deelnemers op het platform gepland. Bent u een wetenschapper, financier of vertegenwoordiger van een overheidsinstantie en heeft u interesse om deel te nemen? Stuur ons dan een mailtje via collective-action@rsm.nl.

Om het platform zoveel mogelijk op de wensen van de collectieven te laten aansluiten is ook een testfase belangrijk. Daarom zijn wij op zoek naar een aantal leden van burgercollectieven die hier eenmalig aan mee zouden willen helpen. Bent u of kent u zo iemand? Stuur dan een mailtje naar collective-action@rsm.nl.

Stay tuned!

Het onderzoeksteam Institutions for Collective Action, onder leiding van prof. dr. Tine De Moor, is bezig met de ontwikkeling van KennisPlatform CollectieveKracht: een zelf-organiserend platform voor burgercollectieven, wetenschappers, en praktijkexperts.

Waarom een nieuw platform?

Het Kennisplatform CollectieveKracht heeft als primair doel het uitwisselen en delen van informatie en kennis tussen burgercollectieven uit alle sectoren onderling, maar ook tussen deze collectieven en wetenschappers en experts vanuit financiële en overheidsinstellingen, waarbij de kennisbehoefte van de collectieven leidend is.

Lees meer…

Veerkracht van burgercollectieven

Het KennisPlatform CollectieveKracht is (mede) gebaseerd op het Instituties voor Collectieve Actie (ICA)-model dat binnen het Onderzoeksteam Institutions for Collective Action is ontwikkeld. Dit model is een hulpmiddel in het onderzoek naar en verklaren van de dynamiek en veerkracht van instituties voor collectieve actie, zoals de burgercollectieven. 

Deelnemers Platform

Deelnemers aan het platform zijn afkomstig uit een breed scala van burgercollectieven op diverse aandachtsgebieden. Daarnaast nemen ook wetenschappers en vertegenwoordigers van financiële instellingen en overheden deel. Deelnemende collectieven hebben hun eigen vragen en behoeften kenbaar gemaakt en voorgelegd.

Lees meer…