BurgerKracht Centrale Voorburg

11-07-2023
0 reacties

Burgerparticipatie: het kan beter Het vergroten van de zeggenschap over de eigen leefomgeving staat volop in de belangstelling. Inwoners willen meer invloed op de besluiten die de gemeente over hun wijk, buurt of de hele gemeente neemt.

Ondanks lopende projecten op het vlak van burgerparticipatie gebeurt het nog te vaak dat inwoners en initiatiefgroepen zich uiteindelijk niet gehoord voelen. Ons streven is dat zij zich door de gemeente serieus genomen voelen en zich als een gelijkwaardige gesprekspartner behandeld weten.

Wij denken dat dit kan door de kennis, kunde en ervaring van inwoners met elkaar te verbinden. Door initiatiefnemers met elkaar in contact te brengen, vraag naar en aanbod van expertise aan elkaar te koppelen en waar mogelijk initiatieven te ondersteunen en te faciliteren. Daarbij gaat het niet alleen om de fysieke leefomgeving: ook initiatieven op sociaal en cultureel vlak zijn belangrijk. Zo ontstaat burgerkracht: samenhang in en versterking van burgerinitiatieven die bedoeld zijn om de leefomgeving te verbeteren. 

Afbeeldingen

Multifunctioneel

Cookie-instellingen