Cultuurwerkplaats Tarwewijk

01-03-2024
0 reacties

We zijn een plek voor ontmoeting, ontwikkeling, productie en presentatie. We hebben een sociaal en cultureel programma gericht op het verbinden van verschillende bewoners met elkaar en met hun omgeving.

De CultuurWerkplaats Tarwewijk werd in 2014 door geëngageerde bewoners uit het gebied Charlois in Rotterdam opgezet. Wij, de initiatiefnemers, vormen een gemêleerd gezelschap:

  • Sociaal actieve vrouwen, veelal moeders met een migratieachtergrond.
  • Schrijvers geïnteresseerd in taal, literatuur en in de geschiedenis van de wijk.
  • Sociaal-cultureel ondernemers.

Wat ons bindt is onze betrokkenheid met het gebied en de wens om te wonen en te werken in een vriendelijke, met aandacht verzorgde en inspirerende omgeving mét ontwikkelingsmogelijkheden voor iedereen. Wij willen ons inzetten voor een inclusieve samenleving waarin men elkaar respecteert, diversiteit een meerwaarde is en waar een vrije, creatieve geesteshouding als basis voor een gezond en gelukkig menszijn belangrijk wordt geacht.

Onze missie is kunst en cultuur te produceren, te presenteren en zodanig in te zetten dat ook personen die doorgaans niet met kunst en cultuur in aanraking komen er toegang toe krijgen en daarmee hun leven kunnen verrijken.
Wij richten ons vooral op bewoners uit de Tarwewijk en bieden hen de mogelijkheid om elkaar te ontmoeten en gezamenlijk activiteiten te ontplooien die gericht zijn op het leggen van verbindingen, het verbeteren van de eigen positie en die van andere wijkbewoners. Bij het bereiken van dit doel vervullen kunst en cultuur een belangrijke rol.
Tevens zetten wij erfgoed en cultuur in opdat de bewoners van Charlois e.o. hun wijk, gebied en stad beter leren kennen, er zodoende meer binding mee krijgen en er met meer aandacht voor zorgen.

Afbeeldingen

Multifunctioneel

Op de kaart

Een momentje...

0  reacties

Cookie-instellingen