Stichting Stadspark West

14-03-2024
0 reacties

Stadspark West is een platform voor betrokkenen en de natuur dat de meervoudige waarde van dit gebied onderzoekt, adresseert en betrokkenen verbindt.

We zijn van beroep ontwerpers (architect, stedenbouwkundige, scenograaf, grafisch ontwerper) en kunstenaars. We zijn daarnaast ook wijkbewoners in West en ook daar actief betrokken bij het groen in de eigen (versteende) buurt. Vanuit die verschillende rollen hebben we gezien dat het ‘idee’ Stadspark West, als kaart, zo sterk is dat het handen en voeten moet krijgen door concreet te worden. Wat daar volgens ons voor nodig is, als eerste stap, staat in dit projectplan.

Stadspark West:

 • Is een gezondere natuurlijke leefomgeving voor mensen, flora en fauna
 • Draagt bij aan schonere lucht, CO2 opslag, waterberging en verkoeling
 • Toont de biodiverse rijkdom die ontstaat door zelfbeheer
 • Biedt ademruimte en is een sociale ontmoetingsplaats vol culturele diversiteit

In Stadspark West vind je:

 • Prachtige volkstuinparken en zelfbeheer parken, gemeentelijke parken
 • Jachthavens, een hotel, de dierentuin, een manege, een camping, uitdagende natuurlijke speelterreinen, hondenspeelplaatsen, pleisterplaatsen, natuurbeleving
 • Verschillende sportverenigingen, ruimte voor urban sports, trimlopen, wandel- en fietspaden
 • Biotopen waar geen mens komt, zodat de natuur er kan floreren

Wat Stadspark West nodig heeft?

 • Een pilot waarin volkstuinen zelf, als waardevolle partner in het groenbeheer, concrete voorstellen ontwikkelen:
  o  Om deze tuinparken te verbinden met omliggend groen
  o  Zelfbeheer en wijkparticipatie vormgeven door mét de bewoners én de natuur samen te werken aan behoud en versterking van deze natuurlijke leefomgeving en de culturele rijkdom daarvan.
 • Onderzoek dat de bestaande kwaliteiten laat zien en op waarde weet te schatten en voorstellen doet voor versterken van de verbindingen, zodat deze ingezet worden voor de klimaatopgave en de sociale en mentale weerbaarheid van een leefbare stad in de 21e eeuw

Afbeeldingen

Multifunctioneel

Op de kaart

Een momentje...

0  reacties

Cookie-instellingen