Kansrijk Mierlo-Hout

24-04-2024
0 reacties

Kansrijk-Mierlo zet vanuit de behoefte van de wijk en van individuele bewoners activiteiten op. Deze activiteiten variëren van maatwerk tot maaltijden, van dagopvang tot formulierenhulp, van kooklessen voor ouderen tot duo-fietsen, van volkstuinen voor jongeren tot mondharmonicatherapie.

“Kansrijk Mierlo-Hout”: iedereen mag meedoen
De wijkraad is gestart met een ambitieus plan om van Mierlo-Hout een samenleving te maken waarin men graag voor elkaar klaarstaat en zorgt: “Kansrijk Mierlo-Hout”. Met “Kansrijk Mierlo-Hout” wil de wijkraad samen met groeperingen uit de wijk en met professionele organisaties het individuele welzijn van de bewoners verbeteren en een wijk creëren waarin men zich thuis voelt. We gaan uit van vertrouwen, wegnemen van drempels, bevorderen van sociale samenhang, een positieve blik, ontmoeten en samenwerken. Een wijk waar iedereen mag meedoen. Vanuit Kansrijk Mierlo-Hout zijn al diverse activiteiten gestart

  • Iedere maandagochtend kan men van 9.00-10.30 uur voor € 1,00 ontbijten in de Geseldonk.
  • Voor mensen, die het zelf niet meer kunnen, is er een ‘Helpende handenteam’ om klusjes te doen, of te helpen bij het opknappen van tuintjes.
  • Op woensdag is er in de Geseldonk opvang voor mensen die liever een dagje gezellig met elkaar willen doorbrengen dan thuis alleen ‘achter de geraniums’  te blijven zitten. Je kunt dan aan diverse activiteiten deelnemen…of gewoon gezellig samen koffiedrinken en lunchen.
  • Er is hulp om wegwijs te worden in een wereld, waarin de computer steeds belangrijk wordt.
  • Het “Wijkpreventieteam” wordt gevormd door vertegenwoordigers van 15 organisaties. Deze wil door een gezamenlijke, preventieve aanpak op het gebied van de lichamelijke en geestelijke gezondheid tot verbeteringen komen.

​​​​​​​​​​​​​​De organisatie
“Kansrijk Mierlo-Hout” bestaat uit de kerngroep, die de activiteiten organiseert en een klankbordgroep, die advies geeft en zorgt, dat de uitgangspunten niet uit het oog verloren worden. Verder is er regelmatig overleg met de buurtorganisaties en de professionals. In totaal zijn er 35 organisaties bij “Kansrijk” betrokken. Samen ondersteunen zij het initiatief en zorgen zij ervoor dat iedereen mag meedoen.

Afbeeldingen

Sociaal welzijn

Op de kaart

Een momentje...

0  reacties

Cookie-instellingen