Submenu

Het Nieuwe Normaal – lokaal samenwerken in de warmtetransitie

Begin

23-04-2024 om 14:00

Einde

23-04-2024 om 17:00

Maximaal aantal aanmeldingen bereikt, je kunt je niet meer aanmelden.

Locatie

LSA Bewoners en Energie samen organiseren een bijeenkomst voor zowel bewonerscollectieven als gemeenten. Tijdens deze bijeenkomst leer je over de beschikbare beleidsinstrumenten en -regels (en hoe daarmee om te gaan), met als doel de samenwerking tussen deze twee partijen te bevorderen.

Steeds vaker organiseren bewonerscollectieven zelf energie-opwekprojecten, diensten voor de buurt of werken ze aan een warmtesysteem in eigendom. De rol van bewoners in het proces om te komen tot nieuwe energievoorziening en verduurzaamde woningen is groot. We zien gemeenten die sympathiek staan tegenover bewonersinitiatieven, die onderzoeken waar de samenwerking mogelijk is. Maar hoe doe je dat? Zijn er andere routes dan de veel gekozen weg van aanbestedingen? En als je wel voor aanbesteding kiest, hoe richt je die in zodat lokale collectieven volwaardig deelnemen?

Willen we bewonerscollectieven versterken ten opzichte van de markt, dan is het hard nodig om te werken aan een “nieuw normaal”. Het vraagt om nieuwe manieren van samenwerken tussen gemeenten en bewonersinitiatieven op financieel-juridisch gebied. Wil jij je daar ook in verdiepen? Kom dan naar dit evenement

Meld je aan

Cookie-instellingen