Commons Lab (BE)

15-02-2022

Commons Lab Antwerpen is een grassroots burgercollectief, opgericht begin 2018. Het is ontstaan als een soort spin-off vanuit ‘Antwerpen aan’t woord’. Een burgercollectief dat sinds 2004 experimenteert met allerhande beleidsparticipatie-initiatieven in Antwerpen.

We zagen de laatste jaren ook in Antwerpen van onderuit kleinschalige commonspraktijken oppoppen; nieuwe instituties voor collectieve actie (Theatergarage, Tuinstraten, gevelregentonnen, gemeenschapstuinen, …). Via contacten met o.a. Michel Bauwens van de P2P foundation (stelde in 2017 een Commons Transitieplan voor de stad Gent op), Tine De Moor (Institute for collective action, Erasmus Universiteit), Pascal Gielen (Culture commons quest office, UA), deelname aan de tweede European Commons Assembly (Madrid, 2017), een stage in Barcelona mbt nieuw soort stadsbeheer,…  groeide ook bij een aantal burgers in Antwerpen de interesse en goesting om zich verder te verdiepen in het commons gedachtegoed, en nog meer om zelf in de praktijk te gaan experimenteren met allerhande nieuwe instituties voor collectieve actie.

We experimenteerden met allerhande nieuwe methodieken en strategieën: open projectlabs, P2P-coachings, learning journeys, nieuwe commonsgerichte governancecycli … We testten nieuwe ‘commons assemblies’ (‘Antwerpen Tuinstad’, ‘Antwerpen sharing city’) en nieuwe stedelijke institutionele arrangementen (de allereerste voedselraad van Antwerpen, commons akkoorden tussen stad en burgercollectieven) uit. Thematisch zijn we gestart rond mobiliteit en stadsontwikkeling, klimaatadaptatie, voeding, vergroening, smart city/open data, lokale economie, kunst en cultuur, deeleconomie, energie … Om het leren te optimaliseren, hebben we de afgelopen twee jaar ons DIY stadslabo ingericht met een heel instrumentarium: een commonsmap, een commonsmodelcanvas, een online-toolbox voor commoners, een onlinecommonsbibliotheek, online samenwerking platforms …

Zo begonnen we te begrijpen waarom commons de laatste jaren opnieuw in de aandacht komen, zo waardevol kunnen zijn (democratie, sociaal, economisch, klimaat), hoe ze ontstaan, waar en wanneer ze ontstaan, hoe ze gefaciliteerd kunnen worden, hoe ze gereanimeerd kunnen worden,…. We ervaarden zelf dat commons pas kunnen gaan floreren als er letterlijk en figuurlijk ruimte, zorg, tijd aan geschonken wordt incl. ruimte om te falen en te leren. Zo is de idee gegroeid om een figuurlijk, DIY laboratorium op te richten voor allerhande vernieuwende instituties en institutionele arrangementen in Antwerpen en daarbuiten.

Afbeeldingen

Multifunctioneel

Op de kaart

Een momentje...
Cookie-instellingen