Stichting Vobis

19-04-2022

Stichting Vobis wil haar bijdrage leveren door de moraal binnen migranten kringen aan te pakken om de maatschappelijke participatie in alle facetten daarvan binnen de samenleving te bevorderen.

Vertrouwen moet je krijgen en groeit over een langere periode. Dat proces duurt langer dan het afbreken van vertrouwen. Hangt ook zeker samen met integriteit, autenciteit en veiligheid. Je eigen belang opzij kunnen zetten voor een groter belang. Doorgaan met groeiambities ten koste van de omgeving zal tot een toename van polarisatie blijven leiden. Mensen willen graag op anderen kunnen vertrouwen en bouwen. We staan met zijn allen voor grote veranderingen. Dus moeten we het ook samen doen. Samen zijn we sterk. Zomaar wat clichés maar wel waar.  Wat we nodig hebben zijn leiders die oprecht luisteren, die pijnlijke beslissingen durven te nemen, die het korte termijn, eigen, partij en commerciële belang opzij kunnen zetten voor de lange termijn, belangen van toekomstige generaties. Daar heb je elkaar bij nodig, wat ook betekent dat de burgers zelf oprecht naar elkaar mogen luisteren, ipv (ver)oordelen over anderen. En zelf kunnen we ook eigen verantwoordelijkheid nemen tav wat we in onze eigen omgeving kunnen doen ipv langs de zijlijn roepen en oordelen hoe we het allemaal niet moet. Een veilige omgeving creëren in je gezin, wijk, vereniging, school, organisatie, etc. Verander de wereld begin bij jezelf…wederom een cliché. Gelijkwaardig We zijn allemaal verschillend, maar we zijn ook allemaal gelijkwaardig. Bij discriminatie gaat het erom dat je in gelijke gevallen ongelijk wordt behandeld.  

Doelstelling 

Onbekend maakt onbemind, is vaak de gedachte achter vele dialoogbijeenkomsten. Ga het gesprek aan met de ander en dit zal vooroordelen doen afnemen. Dialoogbijeenkomsten worden vaak ingezet als instrument om meer begrip te kweken tussen verschillende groepen mensen en de sociale afstand tussen groepen te verkleinen.  Bron KIS  Bekend maakt bemind, verbinding tussen inwoners van Escamp stimuleren met diverse sociaaleconomische, culturele of religieuze achtergronden onder andere op basis van de gezamenlijke normen en waarden.  Dit gaan wij doen door het organiseren van ontmoetingen gericht op dialoog, het samenwerken aan een gemeenschappelijk doelen en het delen van ervaringsverhalen van mensen die discriminatie hebben ondervonden.  De activiteiten hebben het doel om discriminatie tegen te gaan en de gevolgen van discriminatie te bestrijden.

Afbeeldingen

Sociaal welzijn

Op de kaart

Een momentje...
Cookie-instellingen