Stagehuis Schilderswijk

08-02-2024

Ondersteunt (jonge) bewoners van het opzetten en uitvoeren van projecten en activiteiten voor bewoners in de Schilderswijk

Stagehuis Schilderswijk is in 2008 gestart door Nol Breebaart en Willem Giezeman. Beide heren hadden een lange carrière achter zich gelaten en wilden vanuit een pand aan de Teniersstraat ruimte geven aan de wijkbewoners van de Schilderswijk om voor hun eigen wijk activiteiten te organiseren. Sindsdien vormt het Stagehuis een schakel tussen het stadsbestuur en de wijkbewoners. 

Waar mensen samen komen ontstaan bijzondere ontmoetingen. Het Stagehuis is een betekenisvolle plek voor dergelijke ontmoetingen en draagt bij aan  de empowerment van bewoners en stagiairs, verbinding en participatie in de wijk, en de veiligheid en leefbaarheid rondom het Teniersplantsoen. Het Stagehuis biedt bovendien ruimte om te experimenteren en te innoveren. Daarmee kan ingespeeld worden op de actuele behoeften van bewoners en aansluiten bij de leefwereld van de wijk.

Afbeeldingen

Multifunctioneel

Op de kaart

Een momentje...
Cookie-instellingen