Energie Collectief Waterweg

27-02-2024

Het opwekken van schone energie door de wind en de zon, wordt steeds belangrijker. Ons collectief richt zich op het actief vorm geven aan deze beweging, samen met alle bewoners langs de Waterweg.

In een zon-, wind- en waterrijk land als Nederland is verduurzaming volstrekt logisch. De natuur biedt immers alle kansen om onze energie schoon op te wekken. Dit idee verspreidt zich door Nederland heen als de enige olievlek waar wij blij mee zijn: het geloof dat verduurzaming ons leven veraangenaamt!

Het Energie Collectief Waterweg geeft deze beweging lokaal en regionaal vorm. Met onze energieprojecten dragen wij namelijk bij aan een toekomstbestendige omgeving. Wie mikt op idealen, bereikt een hoop, dus vooruit: wij willen dit mogelijk maken voor álle bewoners rondom de Nieuwe Waterweg in Zuid-Holland. Dit doen wij door te informeren, inspireren en initiëren. Dat kan zowel via tips rondom besparing als het actief stimuleren en opzetten van energieprojecten. We doen dit samen met onze leden, de gemeentes en iedereen die positief wil bijdragen. 

Afbeeldingen

Energie

Op de kaart

Een momentje...
Cookie-instellingen