Het Wijkpaleis

08-04-2024

Het Wijkpaleis biedt plek aan buurtgenoten om samen te maken, ontmoeten, leren en ondernemen om de gemeenschap van Rotterdam West te versterken.

Het Wijkpaleis is in 2015 ontstaan als organisch gegroeid bewonersinitiatief. Wat begon met veel ideeën, enthousiasme en vrijwillige inzet, maar zonder vastomlijnd plan is uitgegroeid tot een gezonde wijkonderneming.

In het Wijkpaleis gaat het over maken. Maken in de betekenis van ‘vervaardigen, creëren, fabriceren’ én over ‘het maken in het leven’. Het is een plek om van elkaar te leren door samen te maken en te ondernemen. Door de heel verschillende gebruikers is er volop ruimte voor bijzondere ontmoetingen en kruisbestuiving.

Het Wijkpaleis heeft een ‘dorpszaal’ die ruimte biedt voor ontmoeting, vier publieke productieplekken - van wijkkeuken tot maaklokaal, van textielatelier tot houtwerkplaats - waar samen kan worden gemaakt, er zijn 18 werkplaatsen voor professionele makers en het biedt onderdak aan de dependance van de RK Maria Basisschool, een echte wijkschool.

Nog steeds is de vrijwillige inspanning en bijdrage van mensen een belangrijke manier om veel meer mogelijk te maken dan normaalgesproken zou kunnen met de beschikbare budgetten. Wij hechten veel waarde aan de betrokkenheid en het eigenaarschap die voortkomt uit alle tijd die mensen in het Wijkpaleis, en daarmee in de gemeenschap van Rotterdam West, steken. 

Afbeeldingen

Multifunctioneel

Op de kaart

Een momentje...
Cookie-instellingen