Stadshagen Doet Groen

17-04-2024

Een bewonersinitiatief die de vergroening en verduurzaming van de wijk Stadshagen in Zwolle aanjaagt.

Stadshagen is een stadsdeel met meer dan 27.000 inwoners. ​stadshagen kent de meeste ​buurtinitiatieven in Zwolle. Op steeds meer plekken zijn ​bewoners bezig om hun huis, straat ​of buurt groener en duurzamer te ​maken. Stadshagen Doet Groen wil daarin ​een stimulerende en inspirerende ​rol spelen. We helpen een handje en ​we laten zien wat er gaande is. Stadshagen Doet Groen is een ​initiatief van inwoners van de wijk. Wij moedigen iedereen aan om ​mee te doen en/of inspiratie te ​vinden voor je eigen straat/buurtje.

Stadshagen heeft in ruim 25 jaar tijd een grote diversiteit aan inwoners gekregen. De wijk is geschikt voor starters en jonge gezinnen, maar er zijn ook buurten met ouderen. Steeds meer bewoners willen hun huizen verduurzamen, dit met het oog op de toekomst en ook door de hoge energierekening. Hoe gaan we besparen op de energierekening? En hoe zorgen we ook dat iedereen mee kan doen? Samen is leuker dan alleen, daarom zetten wij ook energiecoaches die helpen besparen! Hierdoor zorgen we voor een lagere energierekening, een warmer huis, geen koude voeten meer of een bijdrage leveren aan een beter lokaal milieu voor onze inwoners.

Daarnaast zijn we ook bezig met andere groene inititieven. Zoals het voorzien van informatie over groene daken en daktuinen, infrarood panelen, het opslaan van regenwater, het vergroenen van de straat en onze eigen WijKwekerij. De WijKwekerij is een circulair initiatief waarbij bewoners, organisaties en bedrijven overgebleven groen uit de tuin naar de kwekerij kunnen brengen. Vervolgens kunnen bewoners die bijvoorbeeld hun straat willen vergroenen bij de kwekerij terecht om planten en struiken op te halen.

Afbeeldingen

Pilot WijKwekerij 'De Verbinding' start in Stadshagen Zwolle

Energie

Op de kaart

Een momentje...
Cookie-instellingen