Wijkinitiatieven en vertrouwen in de samenleving - CollectieveKracht-podcast #4

02-10-2023

In deze aflevering praten we met Katja Rusinovic, lector Grootstedelijke Ontwikkeling aan de Haagse Hogeschool. Ze spreekt over een 'verdeelde' en 'laag-vertrouwensamenleving' waarin 'rebelse' burgerinitiatieven nodig zijn die het op een verantwoorde wijze net wat anders doen.

Samen met studenten gaat Katja de stadswijken in om te onderzoeken hoe wijkbewoners en sociale wijkondernemingen bijdragen aan de kwaliteit van het samenleven in buurten met een zeer diverse bevolking. 

Waarom zijn wijkinitiatieven zo succesvol?
'Dat is omdat het eigenlijk altijd gaat om een bevlogen buurtbewoner die iets constateert, daar iets aan wil veranderen en vervolgens een netwerk om zich heen bouwt van mensen die mee willen helpen aan de oplossing. Doordat deze personen lokaal ingebed zijn, hebben ze vaak al een voet tussen de deur.' 

Wat kunnen we leren van wijkinitiatieven?
'Wijkinitiatieven spelen een cruciale rol in het sociale weefsel van de stad, mede omdat ze bewonersgroepen kunnen bereiken die andere partijen niet kunnen bereiken. [...] Het is belangrijk dat gemeenten zich bewust zijn van het belang van deze initiatieven en dat ze zich daar ook toe verhouden. Dat ze bijvoorbeeld, daar waar mogelijk, deze initiatieven steunen als partner. Dat gebeurt ook wel eens, bijvoorbeeld in Den Haag tijdens de coronatijd met coronabudgetten.'

Wat bedoel je met verantwoorde rebellie?  
'Als je iets wil veranderen in de wijk, moet je een zekere rebellie hebben om bepaalde structuren te veranderen. Ik noem het 'verantwoorde' rebellie omdat de initiatiefnemers die het meest succesvol zijn, juist binnen bestaande systemen hun weg weten te vinden. Ze hebben het doorzettingsvermogen om hierin de ruimte en de marges op te zoeken om het uiteindelijk van de grond te krijgen.'

Beluister de volledige aflevering

Beluister eerdere afleveringen

Afbeeldingen

Cookie-instellingen