Samen de lokale democratie versterken - CollectieveKracht-podcast #5

24-10-2023

​​​​​​​Deze aflevering spreekt Ton met Frank Speel, oud wethouder en adviseur bij de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Waarom is het versterken van de lokale democratie zo'n belangrijk speerpunt voor de VNG? En welke rol spelen burger- en bewonersinitiatieven hierin?

Frank is programmamanager Lokale Democratie en nauw betrokken bij het Programma Samen. In zijn rol deelt hij de goede voorbeelden die hij ziet en analyseert hij problemen van andere gemeenten. 'Het samenspel tussen gekozen gemeenteraden aan de ene kant en bewoners aan de andere kant vind ik een van de mooiste en meeste ingewikkelde dingen. Die 342 gemeenten zijn heel verschillend, dat maakt het werk leuk.'

Samenwerken
Frank kijkt vanuit gemeenteperspectief, maar in zijn optiek kun je het niet anders doen dan samen met inwoners. 'Met name in grote maatschappelijke opgaven, zoals de klimaatadaptatie, de energietransitie en de omgevingswet, is het belangrijk om het inwonersperspectief te laten weerklinken.' 

Praat met elkaar
'Gemeenten hebben vaak genoeg argumenten waarom iets niet kan', zegt Frank. 'Bijvoorbeeld omdat het niet past binnen de budgetten, aanbestedingsprocedures of inkoopregels. Bij het programma Samen is een van de sleutels: ga als gemeente het gesprek aan met de intitiatiefnemers. Wat hebben jullie nodig? Want in veel gevallen is het veel effectiever om goede afspraken te maken over wat je samen wil bereiken dan dat je vooraf verzandt in wat er wel of niet kan.'

Beluister de volledige aflevering

Beluister eerdere afleveringen

Afbeeldingen

Cookie-instellingen