Ruimte maken voor nieuwe woonoplossingen - CollectieveKracht-podcast #7

05-12-2023

Luister nu naar de nieuwe podcastaflevering met Tineke Lupi. Ze is programmamanager Vernieuwend Wonen bij de gemeente Almere en vertelt over het proces dat wooncoöperatie BinnenHaven heeft doorlopen. Na 7 jaar is de bouw nog niet gestart. Tineke’s verhaal biedt lessen voor alle gemeenten.

'Hebben ze hun hoofd in de wolken?' Dat was de vraag die Tineke Lupi van collega-ambtenaren te horen kreeg in haar pleidooi om plannen van inwoners voor een wooncoöperatie te ondersteunen. Als programmamanager Vernieuwend Wonen bij gemeente Almere is ze betrokken bij het Woningbouwatelier aldaar dat experimenten op het gebied van bouwen en wonen ondersteunt. Tineke vertelt uitgebreid over het proces dat de wooncoöperatie BinnenHaven doorlopen heeft vanaf het allereerste voorstel in 2016. Nu, ruim zeven jaar later kan er gebouwd worden.

De belangrijkste hindernis is genomen: de gemeenteraad heeft unaniem besloten om voor de coöperatie een sociale huurgrondprijs te rekenen. Een juridische doorbraak, omdat de wooncoöperatie tot dan toe als marktpartij werd gezien. Tineke’s verhaal over Almere biedt lessen voor alle gemeenten. Ze laat zien hoe lastig het is om het gevestigde woonsysteem te doorbreken. Volgens haar gloort er licht aan de horizon: de beweging van bewoners die meer zeggenschap willen over hun woonomgeving groeit. Ook de landelijke netwerkorganisatie Cooplink krijgt geleidelijker een krachtiger stem in de belangenbehartiging naar de overheid en een professionele rol in de begeleiding van nieuwe wooninitiatieven.  

Beluister de volledige aflevering

Beluister eerdere afleveringen

Afbeeldingen

Cookie-instellingen