De publieke waarde van burgercollectieven - CollectieveKracht-podcast #8

20-12-2023

Karin Geuijen, onderzoeker bij de Utrechtse School voor Bestuurs- en Organisatiewetenschappen, ziet een verschuiving van het ‘overheid- en marktdenken’ naar meer maatschappelijk denken. Ligt er een verbeterde samenwerking tussen overheid en burgercollectieven in het verschiet?

'Het moet anders en burgercollectieven creëren mogelijkheden daartoe', zegt Karin Geuijen. Binnen de stevig gegroeide beweging van burgercollectieven en gemeenschapsondernemingen en bij overheden groeit het besef dat ze publieke innovatie zijn en publieke meerwaarde creëren. Veel ambtenaren vinden het daarom belangrijk om met burgercollectieven samen te werken, maar de twee verschillende manieren van denken maken dat er nog een grote stap gezet moet worden. Waar de overheid juist rechtszekerheid en voorspelbaarheid wil, werken collectieven met maatwerk en meer focus op de gemeenschap. 

Twee onderzoeksthema's houden haar momenteel het meest bezig. De eerste gaat over het vergroten van de impact van die collectieven. Er is nog een wereld te winnen, zowel via veranderingen van het systeem eromheen (de overheid) als door de versterking van onderlinge samenwerking en uitwisseling over de sectoren heen. Een tweede thema betreft inclusiviteit waarbij Karin pleit voor het betrekken van zoveel mogelijk 'inwoners' bij initiatieven.

Beluister de volledige aflevering

Beluister alle afleveringen

Afbeeldingen

Cookie-instellingen