Samen sterk als netwerk van collectieven

08-05-2024

Ter voorbereiding op de Rotterdamlezing (13 mei) fietste het CollectieveKracht-team langs een aantal burgercollectieven in de stad, waaronder de Delfshaven Coöperatie. De initiatiefnemers werken aan wijkontwikkeling met wijkpartners, overheid en marktpartijen.

Ondanks wat de naam doet vermoeden, is het geen coöperatie maar een stichting, met de leefwereld van mensen in de wijk als uitgangspunt. De motivatie van de initiatiefnemers is meer zeggenschap voor bewoners die weten wat er in de wijk nodig is. De Delfshaven Coöperatie brengt zo’n 85 lokale initiatieven met elkaar in verbinding met als doel bijdragen aan lange-termijn waardeontwikkeling van de wijk en haar bewoners. 

'We voelen ons de tuinmannen van een ecosysteem van lokale initiatieven.’ 

Polycentrisme
Het onderliggend netwerk van initiatieven in deze buurten is een mooi voorbeeld van polycentrisme: een systeem van governance waarin meerdere en diverse actoren, zowel overheids- als niet-overheidsorganisaties, betrokken zijn bij het beheer van gemeenschappelijke hulpbronnen. Zij werken samen binnen een gedecentraliseerd en flexibel raamwerk, waarbij besluitvorming en verantwoordelijkheden verdeeld zijn over verschillende niveaus en lokale gemeenschappen een belangrijke rol spelen bij het beheer en behoud van gedeelde hulpbronnen. Dit staat ver van de meer traditionele, hiërarchische aanpak, en toch werken die organisaties op lokale niveau vaak goed samen. De laatste jaren zien we de ontwikkeling van netwerken van collectieven per sector, bijvoorbeeld in de energie, wonen of zorg. Collectieven zoeken elkaar op om kennis uit te wisselen en samen sterker te staan in onderhandelingen richting overheid.

 

Afbeeldingen

Cookie-instellingen