Wederkerigheid, hoe werkt dat?

Het principe ‘voor wat hoort wat’ bestaat al eeuwenlang. We noemen dat wederkerigheid of reciprociteit. In dit artikel presenteren we twee voorbeelden uit de praktijk, die laten zien hoe wederkerigheid tussen een burgercollectief en zijn leden werkt. 

Principes

Wederkerigheid

Sector

Wonen

Overig

Coöperatie

Producten en diensten

Doel

Wederkerigheid is een van de pijlers waar een burgercollectief op steunt. Een collectief dat zich duurzaam wil ontwikkelen stelt zich daarom regelmatig de vraag: wat zit er voor de leden in, wat hebben zij eraan? Leden die tevreden zijn over de geleverde goederen en diensten zijn sneller gemotiveerd om zich in ruil daarvoor sterk te maken voor het collectief.

Investeren in leefbaarheid

De Canadese hoogleraar Jorge Sousa bekeek een wooncoöperatie in een verpauperde wijk van de stad Toronto. De coöperatie deed meer dan het bouwen van goede, betaalbare woningen. Ze staken ook veel moeite in het verbeteren van de sociale samenhang in de buurt. Verder hielpen ze de bevolking de regie over hun leven terug te krijgen door middel van scholing en voorlichting. Door deze activiteiten raakten de inwoners meer en meer betrokken bij de coöperatie. Ze begonnen mee te denken over het beleid en namen zelf verantwoordelijkheid voor hun omgeving. De wijk leefde op (1).

Onderzoekers Andrés Ruggeri en Marcelo Vieta verdiepten zich in arbeidscoöperaties in Argentinië. Deze ontstonden als reactie op de diepe economische recessie van 2008. De coöperaties richtten zich in eerste instantie op het behoud van lokale werkgelegenheid: werknemers namen bedrijven over die op de rand van faillissement stonden. Maar ze gingen nog een stap verder. Net als de wooncoöperatie begonnen ze te investeren in de leefbaarheid van de omgeving en in de opleiding van hun leden. Zo groeiden ze uit tot veerkrachtige organisaties, die diep in de gemeenschap zijn geworteld (2, 3).

De twee voorbeelden zeggen niet alleen iets over wederkerigheid, maar ook over de voordelen die een brede focus voor een burgercollectief kan hebben. 

Verantwoording

  1. J. Sousa, 2015. Realizing the Cooperative Advantage at the Atkinson Housing Co-operative: The Role of Community Development to Improve Public Housing (2015). Journal of Entrepreneurial and Organizational Diversity, vol. 4, issue 1, 52-74.
  2. A. Ruggeri en M. Vieta, 2015. Argentina’s Worker-Recuperated Enterprises, 2010-2013: A Synthesis of Recent Empirical Findings (2015). Journal of Entrepreneurial and Organizational Diversity, vol. 4, issue 1, 75-103.
  3. M. Vieta and D. Lionais, 2015. The Cooperative Advantage for Community Development Journal of Entrepreneurial and Organizational Diversity, vol. 4 issue 1, 1-9.

Cookie-instellingen