De 7 coöperatie principes

In 1844 sloeg een groep wevers en fabrieksarbeiders uit het Engelse Rochdale de handen ineen. Ze vormden een consumentencoöperatie en stelden daarvoor 7 principes op. Vandaag de dag vormen deze principes nog altijd de basis voor coöperaties en burgercollectieven over de hele wereld.

Principes

Solidariteit
Sufficiëntie
Wederkerigheid

Overig

Coöperatie
Geschiedenis

In 1844 sloeg een groep wevers en fabrieksarbeiders uit het Engelse Rochdale de handen ineen. Ze vormden een consumentencoöperatie: de Rochdale Society of Equitable Pioneers. Ze stelden een lijst op van 7 principes. Vandaag de dag vormen deze principes nog altijd de basis voor coöperaties en burgercollectieven over de hele wereld.

Dit zijn de 7 coöperatieve principes van de Rochdale Society of Equitable Pioneers:

  1. Vrijwillig en gelijkwaardig lidmaatschap: iedereen die dat wil en de voorwaarden van lidmaatschap accepteert mag lid worden, ongeacht gender, ras, sociale status, religie of politieke denkbeelden.
  2. Democratisch bestuur: alle leden mogen meebeslissen over de koers van de organisatie.
  3. Gemeenschappelijke middelen: de leden dragen op een evenredige manier bij aan de middelen van de organisatie en beslissen hier democratisch over.
  4. Autonomie en onafhankelijkheid: de coöperatie staat op eigen benen. Ook als de organisatie kapitaal of andere middelen van externe partijen aantrekt, worden deze middelen op een democratische manier beheerd.
  5. Educatie en informatie: coöperaties horen onderwijs, trainingen en informatie te geven aan hun medewerkers, leden en de maatschappij in het algemeen.
  6. Onderlinge samenwerking: coöperaties werken samen met andere coöperaties op lokaal, regionaal, nationaal en internationaal niveau.
  7. Zorg voor de omgeving: coöperaties moeten goed zorgen voor de gemeenschap waar ze een onderdeel van zijn. Tegenwoordig zien we de omgeving breder dan dat: coöperaties en collectieven dragen zorg voor een duurzame ontwikkeling.

Om verder te lezen:

Cookie-instellingen