Motivatie als motor

De intrinsieke motivatie van de deelnemers helpt een burgercollectief om de lange-termijndoelen in de gaten te houden, waarbij het idee ‘door burgers, voor burgers vooropstaat. Het voorbeeld van platformcoöperaties laat zien hoe dit in de praktijk werkt.

Overig

Coöperatie

Leden

Ledenbetrokkenheid
Ledenmotivatie

De platforms die nu wereldwijd bekend zijn (Airbnb, Uber, Deliveroo, Booking.com) startten rond 2008 vanuit idealisme. De wereld was enthousiast: op basis van de deeleconomie zou de wereld mooier en duurzamer te maken zijn, was de gedachte. Tien jaar later waren die platforms uitgegroeid tot sterke monopolies, gebaseerd op kapitaal van durfinvesteerders, uitbuiting van de werkers en gebrek aan regulering door de overheid.

Platformcooperaties vormen een alternatief. De belangstelling hiervoor groeit. Onderzoeker Jovana Karanovic beschreef de start van platformcoöperatie Partago in Gent, België (1). Die richt zich volledig op het delen van elektrische auto’s. Als er voldoende mensen in een buurt belangstelling hebben, begint het werk. Zij gaan dan in hun buurt met flyers en verhalen op pad om voldoende deelnemers te krijgen om een of meer auto’s te gaan delen. Dat zou een Uber-chauffeur of een Airbnb-verhuurder nooit doen. Bij platformcoöperaties doen mensen mee vanuit een intrinsieke motivatie waarbij protest of weerstand tegen de praktijken van de monopolistische platforms ook een rol speelt.

Verantwoording

  1. J. Karanovic, 2021. Van Airbinb naar fairbnb: de opkomst van de platform-coöperaties. In: Financieel Dagblad, 14 aug 2021.

Cookie-instellingen