Een goede start - en dan?

Na een succesvolle start kan het gebeuren dat het enthousiasme en de energie uit de beginfase uit een burgercollectief verdwijnt. Dit is de zogenoemde pionierskloof of pioneer’s gap. Hoe zorg je ervoor dat je collectief aan deze kloof ontsnapt? Een voorbeeld uit de praktijk.

Oregional, een coöperatie van streekproducten in de regio Nijmegen en Arnhem, kreeg na een mooie start met de pionierskloof te maken. Voorzitter Jos Bolk karakteriseerde de startfase van de in 2010 opgerichte boerencoöperatie als een “hosannaperiode“. Het lukte de coöperatie om de keten van producent naar consument te verkorten door gebundelde levering van een breed spectrum van voedselproducten aan zorginstellingen en horeca. Het aantal afnemers en de omzet groeide geleidelijk. Hierbij werd gaandeweg duidelijk dat kwaliteitseisen noodzakelijk waren en ook qua logistiek en verpakking het nodige gevraagd werd.

Er ontstond onrust onder de leden toen een grote afnemer afhaakte, de ontevredenheid over de te leveren volumes en de verkoopprijs toenam en het management de belofte van nieuwe afzetkanalen (one-stop-shop in de stad) niet waar kon maken. Wat volgens Bolk bijna een doodsteek voor de coöperatie werd, was dat sommige leden hun producten rechtstreeks gingen verkopen aan verwerkers en klanten. Ingrijpen was nodig. De coöperatie reduceerde kosten door het management af te schalen, de consumentenmarkt te gaan bedienen en de lidmaatschapsregels aan te passen. Terugkijkend na vijf jaar blijkt dit een goede en noodzakelijke ingreep geweest te zijn.

Overleven

Jos Bolk: “Het grootste gevaar van een coöperatie is dat een lid van wie via de coöperatie producten zijn verkocht, het morgen rechtstreeks aanbiedt aan de klant”. De exclusiviteit van levering was daarmee weg.  “Een wezenlijke vraag is hoe hard de ondernemer in zijn eigen coöperatie gelooft”. Bolk stelt daarbij dat de coöperatie niet als een verlengstuk van het boerenbedrijf gezien moet worden, maar eerder als een dochteronderneming. Dat geeft de coöperatie een grotere kans om te overleven.

Verantwoording

  1. Nieuwe Oogst, 4 februari 2016 (buiten de CollectieveKracht-website)

Cookie-instellingen