Coöperatie - altijd de meest geschikte bedrijfsvorm?

Bij de afweging of de rechtsvorm ‘coöperatie’ de meest geschikte is voor een burgercollectief, is het een standaardregel om te beoordelen of de volgende drie onderscheiden rollen van leden gewenst en of mogelijk zijn.

Organisatie en bestuur

Rechtsvorm
Zeggenschap

Overig

Coöperatie

Leden

Eigenaarschap

In de basisliteratuur over coöperaties worden de volgende punten gebruikt om vast te stellen of er sprake is van een coöperatie (1).

  1. Ieder lid is eigenaar: de coöperatie is het eigendom van de leden
  2. Ieder lid is controleur: leden oefenen controle uit over de coöperatie
  3. Ieder lid is begunstigde: het werk (zowel het beleid als de activiteiten) van de coöperatie dient de belangen van de leden.

Als deze drie rollen van de leden in het collectief aanwezig zijn kan het aannemen van de coöperatieve bedrijfsvorm zinvol zijn. Deze combinatie van rollen maken de coöperatie onderscheidend van private bedrijven (met aandeelhouders), maar ook van verenigingen (geen winst dus ook geen verdeling naar leden) en stichtingen (winst voor ideëel doel en geen verantwoording naar leden).

Meer weten

Verantwoording

  1. C. Gijselinckx, A. Coates en P. Deneffe, 2011. Coöperatieve antwoorden op maatschappelijke uitdagingen. HIVA-KU Leuven.

Cookie-instellingen