Investeren voor de lange termijn

Anders dan ‘investor-owned’ bedrijven zou een coöperatief bedrijf een zogenaamd ‘horizon-probleem’ hebben; waarom investeren als misschien pas de volgende generatie kan profiteren? Uit onderzoek blijkt deze aanname niet te kloppen.

Principes

Solidariteit

Overig

Coöperatie

Leden

Eigenaarschap

Producten en diensten

Financiering

Investeren in een coöperatie heeft voor ondernemers meer doelen dan alleen zo veel mogelijk rendement op de korte termijn. Al is de horizon van terugverdienen van de investering ver weg, ook nieuwe leden blijken te willen investeren. Er zijn wel een paar voorwaarden. Een ervan is de principiele keuze voor open lidmaatschap, waarbij ieder lid gelijk is en er geen specifieke eigendomsrechten bestaan. De coöperatie die hiervan gaat afwijken, begeeft zich op een hellend vlak. Een andere voorwaarde betreft de (h)erkenning bij de leden van de bredere functie en doelstelling van de coöperatie. Dit betekent onder meer voortdurend in woord en daad bevestigen dat het welzijn van de leden belangrijker is dan maximale winst van de onderneming. 

Verantwoording

  1. M. Fulton & K. Giannakas, 2012. The value of a norm: Open Membership and the horizontal Problem in Cooperatives, in: Journal of Rural Cooperation, vol .40, 2, p. 145 – 161

Afbeeldingen

Cookie-instellingen