Democratische gehalte en organisatiecultuur

Het principe van democratische besluitvorming geldt voor elk burgercollectief. Leden willen gehoord en gezien worden. Los van procedures rond besluitvorming, wat zijn andere factoren die invloed hebben op het democratisch gehalte van een burgercollectief?

Organisatie en bestuur

Besluitvorming
Zeggenschap

Leden

Ledenbinding

Producten en diensten

Sociaal netwerk

Onderzoek toont aan dat het democratisch gehalte geen vast gegeven is dat via een paar regels en procedures geborgd kan worden. Een belangrijke factor is de organisatiecultuur die voortdurend in beweging is en alles te maken heeft met onderlinge relaties en vertrouwen.

Factoren van invloed

Het democratisch gehalte van een burgercollectief wordt vooral bepaald door:

  • Representativiteit: principe van iedereen een stem
  • Inclusiviteit: actief informeren en betrekken van de betrokken burgers
  • Transparantie: openheid, geen voorgekookte besluiten en achterafkamertjes
  • Gelijkwaardigheid: niet alleen gehoor geven aan de ‘hardste roepers’ of de ‘haantjes de voorste’
  • Organisatiestructuur: een horizontale structuur doet in vergelijking met een verticale organisatie-opbouw een sterker beroep op directe betrokkenheid van betrokken burgers
  • Leiderschapsstijl: de wijze waarop bestuurders en met name de voorzitter vormgeven aan hun rol en verantwoordelijkheid. Dienend of gebiedend; verbindend of polariserend, gedreven door gemeenschappelijke waarden of door persoonlijke status?

Verantwoording

  1. I. Van Meerkerk, J. Koppenjan & R. Keast, 2015. New Citizen collectives, their democratic potential and their implications for public management.

 

Cookie-instellingen