Bestuur en leiderschap

Hoe complexer de organisatie, hoe complexer het besturen en hoe meer competenties van bestuurders gevraagd worden. Leden willen gehoord en niet tekort gedaan worden en tegelijkertijd moet de veerkracht en de continuïteit van het collectief geborgd zijn. Wat zijn veel genoemde aanbevelingen over besturen en leiderschap?

Organisatie en bestuur

Leiderschap
Schaalgrootte

Een eerste graadmeter is of de bestuurders als groep een afspiegeling vormen van het ledenbestand en of zij over de benodigde competenties en ervaringen beschikken. Andere aanbevelingen en aandachtspunten, in willekeurige volgorde.

  • Het ‘huishoudboekje’ op orde hebben
  • Als bestuur(der) ruimte geven aan en participeren in activiteiten die leden inspireren en motiveren
  • Vermogen om externe relaties en samenwerkingsverbanden aan te gaan
  • Ondernemerschap, in de zin van voortdurend nieuwe mogelijkheden zien, lef tonen en risico nemen om leden te bedienen
  • Zo snel mogelijk feedback geven aan leden die met vragen, suggesties en klachten komen
  • Aandacht voor interne communicatie naar leden: zonodig persoonlijk als individuele bestuurder en zakelijk als collectief bestuur
  • Aandacht voor diversiteit in samenstelling van het bestuur: talenten, ervaringen connecties met ledengroepen, leeftijd, geslacht, opleiding.
  • Aandacht voor openheid bij bestuursverkiezingen
  • Tijdig stimuleren en betrekken van bestuurlijk talent, vooral jongeren.

Verantwoording

  1. J. Birchall & S Sachetti, 2017. The comparative advantages of single and multi stakeholder cooperatives, Paper voor International Cooperative Research Conference, Stirling University.

Cookie-instellingen