Werken met sociaal kapitaal

Voor een burgercollectief is het nuttig om regelmatig te onderzoeken hoe het sociaal kapitaal is opgebouwd en zich ontwikkelt. Zoiets als een jaarlijkse rekening en verantwoording: een sociale boekhouding. Hoe pak je dat aan?

Nut

Maatschappelijke impact

Leden

Ledenbetrokkenheid

Producten en diensten

Sociaal kapitaal

Er is veel onderzoek gedaan naar soorten sociaal kapitaal en hoe die aangewend kunnen worden. Overeenstemming is er over het onderscheid in drie soorten sociaal kapitaal.

  • Het ‘bonding’ kapitaal: het vermogen om relaties binnen een groep burgers met vergelijkbare achtergrond te benutten en te versterken
  • Het ‘bridging’ kapitaal: het vermogen om relaties tussen onderscheiden groepen burgers met een diverse achtergrond te benutten en te versterken.
  • Het ‘linking’ kapitaal: het vermogen om relaties met personen en instanties buiten het collectief te benutten en te versterken.

De eerste twee – binden en verbinden - vormen een belangrijke indicatie voor de sociale cohesie binnen een collectief of een gemeenschap, juist ook wanneer er geen sprake is van een homogene groep burgers. Het derde type sociaal kapitaal heeft met name invloed op de mate waarin het collectief extern medestanders en steun kan verwerven en eventueel nieuwe financieringsbronnen kan aanboren.

Reputatie en aantrekkingskracht

Aangetoond is dat een sterk en gedifferentieerd sociaal kapitaal zowel intern als extern de reputatie van het collectief en de gemeenschap ten goede komt en daarmee ook de aantrekkingskracht verhoogt om (actief) lid te worden en om bestuurder te worden.

Verantwoording

  1. R.D. Putnam, 2001. Bowling Alone. The collapse and Revival of American Community.
  2. R.D. Putnam, 1993. Making democracy work. Civic traditions in Modern Italy, Princeton University Press, Princeton.
  3. P.M. Karré en I. Van Meerkerk, 2019. Samen werken aan de wijk. Een bestuurskundige reflectie op de relatie tussen wijkcoöperaties en gemeente in Rotterdam.

Cookie-instellingen