Vertrouwen en commitment in grote en complexe organisaties

Hoe werken de omvang en de complexiteit van een coöperatie door op het vertrouwen en het commitment van leden? Een onderzoek naar ‘oudere’ agrarische coöperaties in Zweden licht een tip van de sluier.

Organisatie en bestuur

Schaalgrootte

Sector

Voedsel, natuur, landbouw

Overig

Coöperatie

Leden

Ledenbetrokkenheid

De Zweedse onderzoekers hebben de bevindingen gepeild van ca 1000 leden van een agrarische cooperatie. Hun conclusie is dat twee vraagstukken een beslissende invloed hebben op het geloof en vertrouwen van de boeren-leden in hun coöperatie.

Besluitvorming en vertrouwen

Het eerste vraagstuk betreft het proces van besluitvorming (decision-problem). Naarmate het aantal leden groeit en diverser wordt, is er steeds minder sprake van ontmoeting en dialoog van leden met het management van de coöperatie. Dat geldt nog sterker als de bedrijfsmatige activiteiten apart zijn gezet. Voor de top van de cooperatie en het management wordt het dan steeds lastiger om de behoeften van de leden en hun risico-perceptie te kennen.Bij (bepaalde groepen) leden kan dit leiden tot het gevoel niet serieus genomen te worden. Het vertrouwen in de werking van de coöperatie neemt dientengevolge af.

Transparantie en commitment

Het tweede vraagstuk gaat over de follow – up (follow-up problem). Voor leden van een grote en complexe organisatie wordt het lastiger om zicht te krijgen op wat de top en het management doen en dus ook om dit te monitoren en te beoordelen. Een effect hiervan is dat leden nauwelijks of geen zicht hebben op de lange termijn strategie, met minder loyaliteit als gevolg.

Vanuit de veronderstelling dat houding uiteindelijk gedrag bepaalt, betekent dit dat afnemend vertrouwen en loyaliteit bij leden invloed hebben op hun gedrag richting coöperatie. Hun wantrouwen over de manier waarop de coöperatie werkt hoeft echter niet per se samen te gaan met minder commitment. Soms is er geen alternatief voorhanden.

Afstand verkleinen

De les die de onderzoekers meegeven is dat het bij groei en complexer worden van de coöperatie van belang is om voortdurend op zoek te gaan naar manieren om de afstand tussen leden met bestuurders en management te verkleinen. Dit kan door bijvoorbeeld de organisatiestructuur en de governance aan te passen en nieuwe instrumenten in te zetten.

Verantwoording

  1. K. Hakelius, H. Hansson, 2016. Members attitudes towards cooperatives and their perception of agency problems, in: International Food and Agribusiness Management Review, vol 19, nr 4, p.23 – 36

Cookie-instellingen