Taakverschuiving van eerstelijn naar burgers: Samenredzaamheid

De gezondheidszorg vraagt om een andere manier van denken, doen en organiseren waarbij de samenwerking tussen professionals in welzijn en zorg én met burgers lokaal wordt versterkt.

Organisatie en bestuur

Communicatie
Samenwerking

Nut

Maatschappelijke impact
Succesfactoren

Principes

Solidariteit
Wederkerigheid

Sector

Zorg en welzijn

Leden

Eigenaarschap
Ledenparticipatie

Producten en diensten

Kennis
Sociaal netwerk

Het project heeft tot doel om eerstelijnsorganisaties in een interprofessioneel verband (preventie, welzijn, zorg) én sociale netwerken en andere burgerinitiatieven in de lokale context duurzaam te laten samenwerken, zodat verschuiving van (preventieve) taken/activiteiten van eerstelijn naar burgers mogelijk wordt. Investering hierin draagt bij aan gezonde, vitaal functionerende burgers en samenredzaamheid.

Het project richt zich op het meso-niveau, als katalysator om de beweging in de lokale context - ofwel in de buurt, wijk of dorp - op gang te brengen. Dit gericht op de verschuiving van (preventieve en gezondheidsbevorderende) taken van de eerstelijn naar nulde lijn, waar samenredzaamheid centraal staat.

https://www.han.nl/projecten/2020/samenredzaamheid/

Cookie-instellingen