Methode Wederzijds Begrip

Zorgverleners, welzijnswerkers en inwoners gebruiken soms andere woorden terwijl ze hetzelfde bedoelen. Of gebruiken juist dezelfde woorden, maar bedoelen er iets anders mee. Dat maakt samenwerken moeilijk. Duidelijke afspraken over begrippen is daarom een voorwaarde voor de samenwerking.

Organisatie en bestuur

Communicatie
Samenwerking

Nut

Succesfactoren

Principes

Wederkerigheid

Sector

Zorg en welzijn

De handreiking Methode Wederzijds Begrip biedt je handvatten om samen in gesprek te gaan over kernbegrippen, waardoor je elkaar beter gaat begrijpen. Onduidelijkheid over begrippen hangt samen met de context, de praktijksituatie waarvoor je de samenwerking aangaat. Oftewel: de partners die bij de samenwerking betrokken zijn en de gemeenschap waarin dat gebeurt.

Bij verschillende samenwerkingsverbanden kunnen daarom verschillende begripsonduidelijkheden zijn. Een beter begrip verbetert de samenwerking tussen zorg- en welzijnsprofessionals, inwonerinitiatieven en sociale netwerken. En een goede samenwerking draagt uiteindelijk bij aan gezonde en vitale inwoners en een beter welzijn in de gemeenschap.

https://www.han.nl/projecten/2020/samenredzaamheid-methode-wederzijds-begrip/

Cookie-instellingen