Stimulansen en blokkades als burgers het initiatief nemen

In dit onderzoeksrapport van de Rekenkamercommissie wordt een overzicht gegeven van stimulansen en blokkades die een rol spelen bij het realiseren van het doel van een burgerinitiatief. Het einde van het onderzoeksrapport bevat een handreiking met lessen en tips voor burgerinitiatieven.

Organisatie en bestuur

Samenwerking
Schaalgrootte

Nut

Maatschappelijke impact

Sector

Multi-purpose

Overig

Coöperatie

Leden

Activiteiten
Eigenaarschap
Ledenmotivatie
Ledenparticipatie

Producten en diensten

Doel

Klik hier voor het uitgebreide rapport

Cookie-instellingen