Praktische strategietool voor lokale ‘groene’ buurtinitiatieven

Met deze praktische strategietool wordt een stappenplan gepresenteerd voor het in kaart brengen van de strategie van een burgerinitiatief. Het stappenplan is vooral gericht op burgerinitiatieven die zich bezighouden met groen en duurzaamheid, maar het is ook wijder toe te passen.

Organisatie en bestuur

Samenwerking
Strategie
Zelforganisatie

Nut

Maatschappelijke impact

Sector

Voedsel, natuur, landbouw
Zorg en welzijn

Overig

Duurzaam(heid)

Leden

Activiteiten

Producten en diensten

Doel

Klik hier voor het stappenplan.

Cookie-instellingen