Movisie over duurzaamheid van burgerinitiatieven.

In dit onderzoeksrapport kijkt Movisie naar de duurzaamheid van burgerinitiatieven. Er wordt vooral aandacht besteed aan de factoren die een rol spelen in het belemmeren en bevorderen van de duurzaamheid van deze initiatieven.

Organisatie en bestuur

Leiderschap

Nut

Succesfactoren

Sector

Multi-purpose

Overig

Duurzaam(heid)

Leden

Diversiteit
Ledenbetrokkenheid
Ledenparticipatie

Klik hier voor het volledige rapport.

Cookie-instellingen