Bonding in de woonwijk.

In deze casusbundel die is samengesteld door Movisie wordt onderzoek gedaan naar burgerinitiatieven die gericht zijn op bonding. Hoe zorgen andere burgerinitiatieven in Nederland voor een hechtere, gezellige buurt?

Organisatie en bestuur

Professionalisering
Zelforganisatie

Nut

Maatschappelijke impact

Leden

Ledenbinding
Ledensamenstelling
Ledentype

Producten en diensten

Sociaal netwerk

Klik hier voor de volledige bundel

Cookie-instellingen