Praktijkadvies voor burgerinitiatieven.

In dit korte document door het A&O fonds Gemeenten worden de adviezen van meerdere professionals in gemeentelijke uitvoering gepresenteerd. Het gaat hierbij vooral om het contact tussen inwoners en partners binnen de overheid.

Organisatie en bestuur

Samenwerking
Zelforganisatie

Leden

Ledenbetrokkenheid
Ledenmotivatie

Klik hier voor het document

Cookie-instellingen