Samenwerking burgers en zorg.

In dit rapport door XpertiseZorg wordt gekeken hoe burgerinitiatieven gerichten op de zorg kunnen samenwerken met professionele zorginstanties. Er wordt een overzicht gegeven met bevorderende en belemmerende factoren voor de samenwerking, om zo een zicht te krijgen voor een beter toekomstplan.

Organisatie en bestuur

Communicatie
Ontwikkelingsfase
Rechtsvorm
Samenwerking
Strategie
Zeggenschap

Nut

Maatschappelijke impact

Principes

Solidariteit
Sufficiëntie
Wederkerigheid

Sector

Zorg en welzijn

Leden

Ledenbetrokkenheid
Ledenmotivatie

Producten en diensten

Doel
Financiering

Klik hier voor het volledige rapport.

Cookie-instellingen