Succesfactoren voor burgerinitiatieven in wonen, welzijn en zorg.

In deze bundel van 10 artikelen door Movisie en Langer Thuis wordt gekeken naar de manier waarop verschillende burgerinitiatieven in wonen, welzijn en zorg succesvol zijn. In ieder artikel wordt een aandachtspunt besproken waar nieuwere burgerinitiatieven van kunnen leren.

Organisatie en bestuur

Communicatie
Samenwerking
Strategie

Nut

Maatschappelijke impact
Succesfactoren

Sector

Wonen
Zorg en welzijn

Leden

Ledenbetrokkenheid
Ledenparticipatie

Producten en diensten

Doel

Klik hier voor de artikelenbundel

Cookie-instellingen