Toets de financiële haalbaarheid van woonvarianten voor senioren.

Deze rapportage bundelt verschillende aspecten die een rol spelen bij het verkrijgen van financiering. Initiatiefnemers van woonvarianten krijgen zo een handreiking om nog beter onderbouwde initiatieven op te zetten.

Organisatie en bestuur

Communicatie
Samenwerking
Zelforganisatie

Sector

Wonen
Zorg en welzijn

Producten en diensten

Doel
Financiering

Klik hier voor het volledige stappenplan.

Cookie-instellingen