Voorbij de tijdelijkheid van groene initiatieven.

Burgerinitiatieven die zich richten op het vergroenen van hun wijk zijn vaak tijdelijk en hebben moeite om langdurig actief te blijven. In dit artikel wordt daarom gekeken naar enkele manieren om de levensduur van dit soort initiatieven te verlengen.

Organisatie en bestuur

Samenwerking

Nut

Maatschappelijke impact

Sector

Gebiedsontwikkeling

Overig

Veerkracht

Leden

Ledenbetrokkenheid

Producten en diensten

Financiering

Klik hier voor het artikel

Cookie-instellingen