Effectief leiding geven aan een burgerinitiatief.

In dit korte artikel door Movisie worden enkele aandachtspunten genoemd om succesvol een burgerinitiatief te leiden. Het gaat hierbij vooral om de karakteristieken van de leidinggevenden en het zoeken naar een passende organisatiecultuur binnen het initiatief.

Organisatie en bestuur

Leiderschap
Zelforganisatie

Nut

Succesfactoren

Sector

Wonen
Zorg en welzijn

Leden

Ledenbetrokkenheid
Ledensamenstelling

Klik hier voor het volledige artikel.

Cookie-instellingen