Bijdragen aan een transitie naar een natuurinclusieve samenleving.

In dit rapport van de WUR wordt besproken hoe burgers een belangrijke rol kunnen spelen in de transitie naar een natuurinclusieve samenleving, waarin meer ruimte is voor natuur, biodiversiteit en landschap. Er worden onder andere voorbeelden genoemd van voorgaande initiatieven die succes boekten.

Organisatie en bestuur

Zelforganisatie

Nut

Maatschappelijke impact
Succesfactoren

Sector

Voedsel, natuur, landbouw

Leden

Activiteiten
Ledenbetrokkenheid
Ledenmotivatie

Klik hier voor het volledige rapport.

Cookie-instellingen