Een reflectie op de groene vrijwilliger.

In dit onderzoek van de Radboud Universiteit wordt gekeken naar de demografie van groene vrijwilligers, wat voor motivatie ze hebben en welke kansen of belemmeringen ze tegenkomen. De resultaten zullen ongetwijfeld ook toepasselijk zijn voor nieuwe en oudere groene burgerinitiatieven.

Organisatie en bestuur

Communicatie

Nut

Maatschappelijke impact

Sector

Voedsel, natuur, landbouw

Leden

Diversiteit
Ledenmotivatie
Ledensamenstelling

Klik hier voor het volledige onderzoek.

Cookie-instellingen